“Expedition to the Poles”

epub expedition big“Steffek goes Hollywood – właśnie ukazało się moje pierwsze dzieło w języku angielskim, “Expedition to the Poles”. Najważniejsze informacje o mentalności Polaków – żeby 60 milionów tubylców w Zjednoczonym Królestwie i 300 milionów Amerykanów wreszcie zrozumiało, dlaczego żadna Polka nigdy nie będzie stawiała swojej torebki na podłogę – bo przecież pieniądz ucieka!

Zamów “Expedition to the Poles”